Trung tâm thông báo điện tử

Gửi thông điệp đồng nhất với trung tâm thông báo điện tử

Trung tâm thông báo điện tử (EMC) là các thiết bị truyền thông điện tử được lập trình trên máy vi tính và được thiết kế cho môi trường bên ngoài.EMC có khả năng lưu trữ và hiển thị hình ảnh và định dạng khác nhau có thể được lập trình để hiển thị cho thời lượng khác nhau
Trung tâm Thông báo Điện tử sẽ cho phép bạn thay đổi thông điệp của mình thường xuyên, nhưng không có thêm chi phí thay thế các bộ phận đăng ký, thư hoặc bất kỳ chi phí lao động nào khi thay đổi dấu hiệu của bạn. Chúng hoàn toàn lập trình được và thậm chí có thể thay đổi tự động tùy thuộc vào thời gian trong ngày. Trung tâm Thông báo Điện được thiết kế để chịu được các yếu tố như mưa bão và ánh sáng mặt trời. Các đèn LED cực sáng cho phép hình ảnh vẫn được nhìn thấy dưới ánh sáng mặt trời và làm cho nó trở thành một công cụ tiếp thị hiệu quả trong suốt những giờ trong ngày.